top of page

חוגי הפיסול של סטודיו ״היעליות״ מתקיימים גם בבתי ספר רבים  במסגרת חוגי קריית התרבות של עיריית נס ציונה, בשעות הצהרים.

ניתן להירשם לחוגי ״היעליות״ בבתי הספר באמצעות אתר קריית התרבות, קישור להרשמה נמצא תחת שם בית הספר או בקבוצה.

ימי ראשון

שעות 13:30-14:30

ימי שני

שעות 13:30-14:30

ימי רביעי

שעות 15:00-16:00

בית ספר שיבולים

קבוצה 1 - יום שני שעות 14:45-15:45

יום שלישי

קבוצה 2 - שעות 13:30-14:30

קבוצה 3 - שעות 14:30-15:30

ימי רביעי

שעות 13:30-14:30

ימי רביעי

שעות 15:00-16:00

ימי שלישי

קבוצה 1 - נוער - 15:30-17:00

קבוצה 2 - ג-ה - 17:15-18:15

ימי שלישי

שעות 14:00-15:00

ימי ראשון

שעות 15:00-16:00

ימי רביעי

שעות 13:30-14:30

ימי חמישי

שעות 15:00-16:00

ימי חמישי

שעות 13:30-14:30

bottom of page