top of page

הצהרת נגישות

סטודיו ״היעליות״ הוא מוסד נס ציוני בו מועברים חוגים וסדנאות בתחום האומנות והרוח. אנו רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל האזרחים ובשיפור השירות הניתן לאזרחים עם מוגבלות. אנו משקיעים משאבים רבים בהנגשת האתר והנכסים הדיגיטליים שלנו על מנת להפוך את שירותינו ושירותי לקוחותינולזמינים יותר עבור אנשים עם מוגבלות.

     

במדינת ישראל כ-20 אחוזים מקרב האוכלוסייה הינם אנשים עם מוגבלות הזקוקים לנגישות דיגיטלית, על מנת לצרוך מידע ושירותים באינטרנט. הנגשת האתר והנכסים הדיגיטליים שלנו נועדה להפוך אותם לזמינים, ידידותיים ונוחים יותר לשימוש עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אוכלוסייה הנמנית על בני הגיל השלישי.

רמת הנגישות

הסטודיו מתאים את האתר ואת מוצריה לדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

אנו מקפידים על כך שנכסינו הדיגיטליים עומדים בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 (להלן: "התקנות") ברמת AA, וכן, מיישמת את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

בעברית: WCAG 2.0 הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט
באנגלית:  0Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.

תיקונים והתאמות שבוצעו

 • אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים

 • תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן

 • האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרנים

 • התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות

 • תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.ֿ

 • כל הדפים באתר בעלי מבנה קבוע

 • לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

 • האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.

 • אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב

 • הטקסטים באתר ברורים גם אם מגדילים את התצוגה בדפדפן ל 200 אחוז

החרגות

חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר וביתר הנכסים הדיגיטליים שלנו, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו.

אנו פועלים לשפר את נגישות הנכסים הדיגיטליים שלנו ושל לקוחותינו כל הזמן כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש בהם, כולל אנשים עם מוגבלות.

יצירת קשר בנושא נגישות

אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר או באחד ממוצרינו, נשמח לקבל הערות ובקשות, באמצעות פנייה לאחראי הנגישות באתר באמצעות הצור קשר

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים מאוד לצרף פרטים מלאים ככל שניתן:

 • תאור הבעיה

 • מהי הפעולה שניסיתם לבצע

 • קישור לדף בו גלשתם

 • סןג הדפדפן בו אתם משתמשים וגרסתו

 • מערכת ההפעלה במחשב שלכם וגרסתה

 • סוג הטכנולוגיה המסייעת בה אתם משתמשים

ענבר דיגיטל  תעשה ככל שביכולתה על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

מידע נוסף בנושאי נגישות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

bottom of page